Setelah para pelajar selesai pengajian di Anwar Al Batul,pihak madrasah akan menghantar para pelajar ke MADRASAH DARUZZAHRA di Tarim,YAMAN untuk meneruskan pengajian mereka.