Bagi pelajar yang baru mendaftar akan dikenakan yuran pendaftaran sebanyak RM1000+ berserta bayaran bulanan sebanyak RM500 = RM1500. Dan bayaran untuk bulan seterusnya RM500 tiap2 bulan sehingga para pelajar selesai belajar di madrasah ini.