Kami mengambil pelajar dari umur 13 tahun hingga 30 tahun.