Maklumat Bayaran

1- Yuran pendaftaran (pelajar baru) : RM 1000
2- Yuran bulanan                    : RM 500

Perkara RM
Bayaran asas asrama RM120.00
Makan dan minum RM280.00
Keselamatan, keceriaan & kebersihan RM100.00
Jumlah Yuran Bulanan RM500.00

(bayaran tidak termasuk harga kitab)

3- Setiap pelajar mestilah membayar yuran dalam tempoh yang ditetapkan iaitu pada minggu pertama setiap bulan termasuk bayaran-bayaran lain yang dikenakan oleh madrasah.

4- Surat makluman akan dikirim kepada ibubapa/penjaga pelajar yang belum menjelaskan yuran/bayaran madrasah setelah tamat tempoh yang ditetapkan.

5- Pelajar yang tidak membayar yuran selama 3 bulan berturut-turut akan diberhentikan pengajian dari madrasah.